🚭👉ขยะบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทำลายสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่าขยะก้นบุหรี่ธรรมดา เนื่องจากมีส่วนของโลหะ วงจรไฟฟ้า ตลับพลาสติกเก็บน้ำยา (cartridge) และแบตเตอรี (Battery) สำหรับเป็นตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) และสารเคมีอันตรายเช่น นิโคติน สารโลหะหนัก ฯลฯ ในรูปของ e-liquid เมื่อบุหรี่ไฟฟ้าหมดอายุการใช้งานหรือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง บุหรี่ไฟฟ้าจะถูกทิ้งรวมกับขยะทั่วไปซึ่งมักจะถูกนำไปฝังกลบหรือเผาหรือทิ้งกองกลางแจ้ง โดยหากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม สารนิโคตินและโลหะหนักในน้ำยา สารตะกั่วและปรอทในแบตเตอรี่ ก็จะหลุดออกมาปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม โดยพบว่า การเกิดเพลิงไหม้ที่กองขยะหลายครั้งมีสาเหตุมาจากการระเบิดของแบตเตอรีชนิด Lithium-ion ที่ใช้ในบุหรี่ไฟฟ้า ในขณะที่ตลับเก็บน้ำยาจะย่อยสลายยากกว่าก้นบุหรี่ธรรมดา เมื่อโดนแดดและฝนไประยะหนึ่งก็จะสลายเป็น Micro Plastic พร้อมสารพิษที่จะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำต่อไป
————————————–
👉✍️ติดตามตอนอื่นๆได้ที่