🚭👉บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อถูกทิ้งเป็นขยะ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเสียอันตราย ซึ่งในปี 2564 ประเทศไทยมีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 669,518 ตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 1.96) โดยเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 435,187 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 65 ของของเสียอันตรายทั้งหมด) และของเสียอันตรายประเภทอื่นๆ เช่น แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ ประมาณ 234,331 ตัน (ร้อยละ 35) ) แต่เนื่องด้วยไม่มีระบบการจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่บ้านเรือนจนถึงปลายทาง (มีการจัดการอย่างถูกต้องเพียง 500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.12) ทำให้ปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
————————————–
👉✍️ติดตามตอนต่อไปได้ที่