การเกิดอัคคีภัยที่มีบุหรี่เป็นเชื้อเพลิง เกิดจากความมักง่าย ขาดสติ ไม่รอบครอบ เผลอเรอ ขาดจิตสำนึกที่ดี ของผู้สูบ ที่ทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ได้ดับให้สนิทก่อนลงพื้น และหลายกรณีที่ก้นบุหรี่ที่ยังไม่ได้ดับกลายเป็นต้นเพลิงที่ก่อให้เกิดเพลิงไหม้และเกิดความสูญเสียอย่างมากตามมา เพราะบุหรี่ 1 มวน หากสูบไม่หมดแล้วโยนทิ้งหรือวางไว้ โดยที่ไม่ดับจะใช้เวลากว่า 10 นาที จึงจะมอด และบุหรี่จะดับเมื่อไหม้ถึงก้นมวนเท่านั้น บุหรี่จึงเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี ทั้งกรณีไฟไหม้บ้านและอาคาร รวมถึงไฟไหม้ป่า ที่มีการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยทีเดียว
————————————–
👉✍️ติดตามตอนต่อไปได้ที่