🚭👉การตัดต้นไม้ถือว่าเป็นการทำลายแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในธรรมชาติ เพราะต้นไม้สามารถดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศไปเก็บไว้เป็นเนื้อไม้ (ลำต้นซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบประมาณ 50% กิ่ง ก้าน มีคาร์บอน 21%) ใบไม้ (มีคาร์บอน 3%) และราก (มีคาร์บอน 27%) ซึ่งโดยทั่วไปไม้ยืนต้น 1 ต้นสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 9 กก.ต่อปีหรือ 1-1.7 ตันตลอดอายุของมัน หากต้นไม้ถูกตัดทิ้งไป ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศก็จะเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันการเผาฟืนเพื่อบ่มใบยาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ โดยฟืน 1 ตันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1.5 ตัน นอกจากนี้ สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการเพาะปลูกยาสูบยังทำให้เกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในขณะที่ควันบุหรี่ มีทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งสิ้น
————————————–
👉✍️ติดตามตอนต่อไปได้ที่