🚭👉ก้นบุหรี่ คือส่วนที่ติดอยู่ที่ปลายแท่งบุหรี่ ใช้ทำหน้าที่ดักผงสารในควันบุหรี่สำหรับช่วยลดส่วนผสมของทาร์และนิโคตินในควันบุหรี่ที่สูดเข้าไป ก้นบุหรี่มีรูปแบบต่างๆ กัน ซึ่งโดยทั่วไป จะมีส่วนประกอบหลัก 4 อย่าง คือตัวก้นกรอง (แท่งเส้นใยอาซีเตตของเซลลูโลสหรือกระดาษซึ่งประกอบขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของก้นกรอง) สารทำให้ยืดหยุ่น (สารทำให้นิ่มเติมลงไปในปริมาณน้อยเพื่อยึดเส้นใยก้นกรองเข้าด้วยกัน) ที่มวน (กระดาษมวนซึ่งใช้พันวัสดุก้นกรอง) และกาว (เพื่อยึดกระดาษมวนเข้ากับแท่งก้นกรอง) ซึ่งส่วนประกอบต่างๆนั้นมีผลทำให้ก้นกรองบุหรี่ย่อยสลายได้ยาก โดยใช้ระยะเวลาในย่อยสลาย 12-15 ปี หรือหากเรากำจัดก้นกรองบุหรี่ด้วยวิธีการนำไปฝังกลบหรือการเผา ก็ถือว่าเรามีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศเช่นกัน เนื่องจากการเผาขยะก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนการฝังกลบขยะนั้นก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่สามารถดูดซับความร้อนได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึง 21 เท่า
🚭👉ในแต่ละปี ทั่วโลกมีการทิ้งก้นบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านชิ้น และ 65% ของก้นบุหรี่ที่ทิ้งไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม ทำให้สารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ถูกปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมและปนเปื้อนดิน น้ำในแม่น้ำหรือทะเล ในขณะที่ตัวก้นกรองเองก็จะย่อยสลาย และถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำกลายเป็นพลาสติกขนาดเล็ก Micro plastic ที่จะหมุนเวียนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและกลับมาทำร้ายสุขภาพของเราอย่างไม่รู้จบ
🚭👉นอกจากนี้ ซองบุหรี่ ซึ่งทำจากกระดาษและพลาสติก เมื่อถูกทิ้ง ก็จะกลายเป็นขยะนับล้านตันที่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน
————————————————————–
👉✍️ติดตามตอนต่อไปได้ที่