หน้ากากอนามัยจริงๆแล้วไม่น่าเป็นปัญหาเลย เรามีความจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้ ปัญหามันเริ่มจากการทิ้ง เมื่อใช้เสร็จแล้วถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็ต้องตระหนักว่าเราทิ้งตามใจไม่ได้ ทิ้งไปปนกับขยะอื่นไม่ได้ เพราะว่าเข้าข่ายเป็นขยะที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคร้ายอยู่ ฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่การตระหนักรู้ว่าจะต้องรวบรวมไว้เป็นที่เป็นทาง ไม่ใช่ว่ามันตกหล่นตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นมันหลุดมือตรงไหนก็ทิ้งต่อไว้ที่ตรงนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้บริโภคแต่ละคน เราจะไปรอให้เทศบาลหรืออ.บ.ต. มาตามเก็บไม่ได้ เป็นความผิดชอบของผู้บริโภคแต่ละคนที่จะต้องรวบรวมหน้ากากใช้แล้วกลับมาสู่ภาชนะรองรับที่มิดชิดเพื่อนำสู่การจัดการที่เหมาะสมต่อไป จะสะดวกใจตัวเองจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งเปิดหน้าต่างรถแล้วทิ้งไปมันไม่ได้ หรือว่าจะกำลังจะขึ้นรถก็เลยทิ้งอยู่ในถังขยะไม่ได้ มันไม่สมควรที่เป็นปนกับขยะอื่น

ทางที่ดีขึ้นก็ควรจะใช้หน้ากากผ้า ซึ่งเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ โอกาสและความเสี่ยงในการที่จะเจอการปนเปื้อนมันไม่มากเหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์ ถ้าเรายังมีการใช้หน้ากากแบบอนามัยที่แพทย์ใช้ในสถานพยาบาล เราจะเป็นต้นเหตุของการสร้างปัญหาใหม่ด้วยการแก้ปัญหาเก่า

ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาด covid เราก็แก้ปัญหาการแพร่ระบาดด้วยการสร้างขยะขึ้นมา เราวนเวียนกับการแก้ปัญหาเก่าและสร้างปัญหาใหม่เป็นเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานานในทุกๆเรื่องด้วยกัน วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้น ต้องมีความตระหนักว่าหน้ากากอนามัยนั้นควรใช้อย่างไร ถ้าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากมายนัก ไม่พบปะผู้คนมากนัก การใช้หน้ากากผ้าจึงมีความเหมาะสม มีความสะดวก มีความประหยัด มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าการใช้หน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย แต่แน่นอนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในความเสี่ยง ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้หน้ากากที่ที่ว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วทิ้ง แต่ก็ต้องมั่นใจว่ามีการทิ้งในสถานที่ที่รวบรวมไว้ได้อย่างถูกต้องและนำสู่การจัดการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งตรงนี้เราจะไปถือปฏิบัติแบบบุคลากรทางการแพทย์นั้นก็ไม่ใช่ หนึ่งก็คือ เราควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เราปลอดภัยและคนในครอบครัวเราปลอดภัยเมื่อเราไม่ได้เข้าพื้นที่เสี่ยงแล้วหน้ากากที่สวมใส่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแต่เป็นหน้ากากที่สามารถที่จะปกป้องละอองฝอยไม่ให้เข้ามาสู่การสัมผัสทางลมหายใจเราได้ 

     ประเด็นสำคัญอยู่ที่ต้องล้างมือบ่อยๆด้วย มันอาจะไม่อาจจะไม่ได้สัมผัสที่จมูกโดยตรง แต่มือเกาไปขยี้ไปที่ไปที่นู่นที่นี่อาจจะเป็นต้นเหตุที่นำพาเอาเชื้อโรคร้ายที่ติดอยู่ในพื้นผิวหนังและเราไปจับโน้นจับนี่ โอกาสที่ไวรัสเข้าสู่ทางเดินหายใจเราก็เป็นไปได้สูง ฉะนั้นการปกป้องด้วยหน้ากากอนามัยเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าเสี้ยวที่ว่านี้มันได้สร้างปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยได้เยอะทีเดียว ฉะนั้นจะต้องกลับมาตั้งสติใหม่เนื่องจากสำนักอนามัยชนิดที่ใช้แล้วทิ้งไม่ได้ทำจากวัสดุธรรมชาติ ทำจากน้ำมัน ทำจากพลาสติกเช่นการที่ทิ้งไปแล้วมันจะใช้เวลายาวนานมากกว่าจะย่อยสลาย แล้วไม่สามารถนำไป reuse ได้เลย ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้แปรรูปอะไรได้เลย มันเป็นขยะที่ตกค้างอีกหลายร้อยปีทีเดียว เราก็ต้องตระหนักว่าเราจะต้องไม่เป็นหนึ่งในเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้ปัญหานั้นขยายวงกว้างและเพิ่มปริมาณขึ้นอีก เราจะพบว่าในถังขยะในพื้นฐานและผู้คนยังยังทิ้งกันอยู่เพราะว่าขาดความรู้ความเข้าใจขาดความตระหนักว่าจะทำอย่างไรกับมัน ตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะต้องออกมาให้ความรู้ความเข้าใจให้เพิ่มมากขึ้นและถี่มากขึ้น สื่อต่างๆจะต้องช่วยกันกระจายฐานความรู้อย่างนี้ให้เกิดการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อไม่ให้การปกป้องตัวเองให้พ้นระยะปลอดภัยจากโรคร้าย เป็นกระบวนการในการสร้างปัญหาเรื่องมูลฝอยที่ยากต่อการกำจัดสารตกค้างยาวนานอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับตรงนี้ต้องต้องทำเป็นทุกอย่างให้กับคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจได้เห็นและนำไปใช้เป็นแนวทางในการที่จะจัดการกับสถานการณ์อนามัยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปครับ

ทดสอบความรู้จากที่ได้เรียนรู้มาข้างล่างนี้เลยครับ