หน้าร้อนนี้ชวนกันมาทำอะไรดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม ลองเปิดป้ายด้านบนสุ่มได้เลยนะครับ

 1. ใช้ขวดน้ำที่ใช้ซ้ำได้: แทนที่จะซื้อขวดน้ำพลาสติก ให้ใช้ขวดน้ำที่ใช้ซ้ำได้เพื่อลดขยะพลาสติก
 1. ซื้อผลิตผลในท้องถิ่น: ซื้อของที่ตลาดของเกษตรกรในพื้นที่ของคุณเพื่อสนับสนุนชุมชนของคุณและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งอาหาร
 1. ใช้ราวตากผ้า: ตากผ้าข้างนอกแทนการใช้เครื่องอบผ้าเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 1. ปลูกสวน: ปลูกผักและสมุนไพรของคุณเองเพื่อลดความจำเป็นในการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลที่ซื้อจากร้านค้า
 1. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ: เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 1. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์: ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานของคุณเองและลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียน
 1. ใช้การขนส่งสาธารณะ: ใช้การขนส่งสาธารณะหรือคาร์พูลเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนและประหยัดเงินค่าน้ำมัน
 1. ซื้อของมือสอง: ซื้อของมือสองเพื่อลดของเสียและยืดอายุของสินค้า
 1. ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน: ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดเงินค่าสาธารณูปโภค
 1. ไปเที่ยวพักผ่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เลือกจุดหมายปลายทางและที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับวันหยุดฤดูร้อนของคุณเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 1. ใช้ยาไล่แมลงจากธรรมชาติ: ใช้สารไล่แมลงจากธรรมชาติแทนสารเคมี เช่น เทียนตะไคร้หอมหรือน้ำมันหอมระเหย เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคุณ
 1. ลดการใช้น้ำ: ติดตั้งฝักบัวและโถสุขภัณฑ์แบบไหลต่ำเพื่อประหยัดน้ำ และใช้เวลาอาบน้ำให้สั้นลง
 1. ใช้ครีมกันแดดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ: เลือกครีมกันแดดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเป็นมิตรกับแนวปะการังเพื่อปกป้องผิวของคุณโดยไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตในทะเล
 1. ใช้จักรยานหรือเดิน: ใช้จักรยานหรือเดินแทนการขับรถเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ประหยัดเงิน และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
 1. จัดระเบียบการทำความสะอาดชายหาด: จัดระเบียบหรือมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดชายหาดเพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกและขยะอื่นๆ ไหลลงสู่มหาสมุทร
 1. ใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน: เปลี่ยนไปใช้แสงที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงานและประหยัดเงินค่าไฟฟ้า
 1. ลดการบริโภคเนื้อสัตว์: ลดการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาหารของคุณและปรับปรุงสุขภาพของคุณ
 1. เลือกเสื้อผ้าที่ยั่งยืน: เลือกเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุที่ยั่งยืน เช่น ผ้าฝ้ายออร์แกนิกหรือเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเลือกแฟชั่นของคุณ
 1. ใช้ถุงที่ใช้ซ้ำได้: ใช้ถุงที่ใช้ซ้ำได้แทนถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเมื่อซื้อของเพื่อลดขยะพลาสติก
 1. ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ: ลดการใช้เครื่องปรับอากาศโดยใช้พัดลม เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ในเวลากลางคืน และใช้การระบายอากาศตามธรรมชาติเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 1. สนับสนุนอาหารทะเลที่ยั่งยืน: เลือกอาหารทะเลที่จับได้อย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนแนวทางการทำประมงที่ยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางทะเล
 1. ติดตั้งถังเก็บน้ำฝน: ติดตั้งถังเก็บน้ำฝนเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ ลดการสิ้นเปลืองน้ำ
 1. เลือกเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เลือกเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งที่ทำจากวัสดุที่ยั่งยืน เช่น ไม้ไผ่ พลาสติกรีไซเคิล หรือไม้ที่ผ่านการรับรอง FSC
 1. ใช้เทอร์โมสตัทที่ตั้งโปรแกรมได้: ใช้เทอร์โมสตัทที่ตั้งโปรแกรมได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิในบ้านของคุณ ประหยัดพลังงานและลดรอยเท้าคาร์บอน
 1. ลดการใช้กระดาษ: ลดการใช้กระดาษโดยเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกดิจิทัล เช่น บิลอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงิน หรือใช้สมุดบันทึกและกระดานไวท์บอร์ดที่ใช้ซ้ำได้
 1. มีส่วนร่วมในสวนชุมชน: มีส่วนร่วมในสวนชุมชนเพื่อแบ่งปันทรัพยากร ปลูกอาหารของคุณเอง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่งผลิตผล
 1. ใช้วัสดุธรรมชาติสำหรับงานฝีมือ: ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น หิน เปลือกหอย และกิ่งไม้สำหรับงานฝีมือแทนการซื้อวัสดุใหม่
 1. ใช้ถังปุ๋ยหมัก: ใช้ถังปุ๋ยหมักเพื่อเปลี่ยนเศษอาหารและขยะในสวนให้เป็นดินที่อุดมด้วยสารอาหารสำหรับสวนของคุณ
 1. ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้: ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้แทนแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะพิษในหลุมฝังกลบ
 1. ใช้หลอดที่ใช้ซ้ำได้: ใช้หลอดที่ใช้ซ้ำได้ซึ่งทำจากไม้ไผ่หรือสแตนเลสแทนหลอดพลาสติกเพื่อลดขยะพลาสติก