ระยะทางกว่า 500 กิโลเมตรมิได้เป็นอุปสรรคสำหรับการเรียนรู้ของน้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ห้องเรียน EP) จากโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ยินดีต้อนรับน้องๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 วัน 2 คืน กับการเรียนรู้แบบท้าทายในแบบที่นำความรู้จากในห้องเรียนสู่การลงมือทำจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง เริ่มจากเปิดฉากด้วยการเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ เจาะลึกผลกระทบและประโยชน์เพื่อให้น้องๆได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และประเมินค่า ตลอดจนตระหนักให้เห็นคุณค่าพลังาน ต่อมาในช่วงกลางคืนจะพบกับกิจกรรมเบาๆแบบนอนดูดาว และกิจกรรมสนุกสนานได้สาระเรื่องจักรวาลและอวกาศ ที่ชื่อกิจกรรมว่า Star war ฑูตพิทักษ์จักรวาล

เช้าวันที่สองน้องๆตื่นแต่เช้าพร้อมๆกับเหล่านกน้อย บรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องชวนน้องๆสะพายกล้องส่องนก ในเวลาต่อมาน้องๆได้เปิดประสบการณ์ธรรมชาติศึกษากับ กิจกรรมการสำรวจป่าสลักพระเพื่อศึกษาความสัมพันธ์อันงดงามของระบบนิเวศ  เรื่องตื่นเต้นระหว่างทาง คือ การได้พบร่องรอยช้างป่าแบบเพิ่งเกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไผ่ที่หักระหว่างทาง รอยตีน รวมถึงรอยขี้ช้าง ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าจริงๆ ในช่วงกลางคืนน้องๆได้ใช้ความสามารถด้านการแสดงสรุปสิ่งที่เรียนรู้มา สร้างสีสันต์ความสนุกสนาน งานนี้ได้เกิดเป็นดาวรุ่งหลายคนเลยทีเดียว

วันสุดท้ายของการเรียนรู้ น้องๆได้ใช้วิธีคิดและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาใช้แก้ปัญหาในกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์พิชิต Seed Bomb เป็นกิจกรรมบูรณาการที่น้องๆได้ใช้ทักษะในการประมูล วางแผนบริหารการเงิน การจัดสรรทรัพยากร และการทำงานเป็นทีม เป็นกิจกรรมสรุปได้เป็นอย่างดี

ศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวันในครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมในความอดทนของน้องๆที่นั่งรถมาเป็นเวลากว่า 10 ชั่วโมง และต้องขอขอบคุณคุณครูและท่านรองผอ.ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ที่เลือกศูนย์รวมตะวันเป็นที่จัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ ขอบคุณจริงๆจากหัวใจ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี่  โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอย่างเต็มใจอีกครั้ง