ข่าวที่กำลังปรากฏตามหน้าสื่อโซเซียลช่วงนี้ เรื่องที่พบเห็นบ่อยที่สุดคงไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมสร้างความเสียหายและเดือดร้อนกันหลายจุดโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยบริเวณที่ลุ่มใกล้ริมน้ำ ซึ่งน้ำท่วมนั้นเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุ ไม่ว่าจะเกิดจากภาวะที่น้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ เข้าท่วมพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ในระดับน้ำ หรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำ วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมมาแบ่งปันกันเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุและการปฏิบัติตัวเมื่อน้ำท่วม

สาเหตุในการเกิด

 1. ปัจจัยทางธรรมชาติ
 • ฝนตกหนักต่อเนื่อง  รวมถึงฝนตกเป็นบริเวณวงกว้างติดต่อกันเป็นเวลานาน จนดินไม่สามารถดูดซับน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่สามารถรองรับน้ำปริมาณมากไว้ได้
 • ฝนตกหนักบริเวณภูเขา เป็นสาเหตุทำให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากบนภูเขาหรือป่าต้นน้ำ และไหลบ่าลงสู่ที่ราบเชิงเขาอย่างรวดเร็ว
 • น้ำทะเลหนุนสูง  เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายลงทะเลได้ทัน จึงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ
 • ภัยธรรมชาติอื่นๆ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ คลื่นซัดฝั่ง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยได้
 1. ปัจจัยจากการกระทำของมนุษย์
 • การตัดไม้ทำลายป่า  เป็นสาเหตุทำให้ไม่มีรากไม้ดูดซับน้ำเมื่อเกิดฝนตก น้ำจึงไหลบ่าลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว
 • การสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำ  อันเนื่องมาจากมีการถมที่ และมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ หรือมีการปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงไปสู่แม่น้ำได้
 • การบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • การขยายเขตเมืองลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำ
 1. อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจนทำให้อากาศแปรปรวน เกิดการปั่นป่วนของสภาวะอากาศจนเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณฝนและความรุนแรงของพายุรุนแรงขึ้น

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย

 • ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นไปไว้บนที่สูง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีค่า
 • ตัดกระแสไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไหลและทำให้เกิดไฟดูดได้
 • ไม่เข้าใกล้แนวสานไฟ เสาไฟฟ้า หรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ถูกไฟฟ้าดูดถึงขั้นเสียชีวิตได้
 • เดินทางในช่วงน้ำท่วมด้วยความระมัดระวัง เพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำ สัตว์มีพิษ เศษแก้วหรือวัสดุมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำ
 • สวมรองเท้าบูททุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษหรือของมีคม
 • ไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว เช่น การจับสัตว์น้ำ การทำการเกษตร เพื่อป้องกันการจมน้ำ
 • กรณีที่ต้องมีการอพยพ ให้อพยพไปตามเส้นทาง สถานที่ ที่ปลอดภัย โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต และให้มีการช่วยเหลือเด็กและคนชราก่อน

ดังกล่าวมาแล้วว่าปัญหาน้ำท่วมเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัยแต่หากว่าการเกิดการแปรปรวนของอากาศรุนแรงขึ้นจนคาดเดาการเกิดพายุฝนได้ยากยิ่งจะส่งผลต่อการเกิดน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้น จนเราไม่คาดการณ์ได้ว่าน้ำจะท่วมช่วงไหนหรือที่ไหน ฉะนั้นการเตรียมรับปรับตัวคือสิ่งสำคัญ เช่น เตรียมตัวเก็บข้าวของให้พ้นน้ำ การระวัดเรื่อไฟฟ้า รวมถึงเตรียมเรือให้พร้อม และเตรียมอื่นๆที่จำเป็นสมาคมฯขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากน้ำท่วมและพื้นที่ไหนที่ท่วมอยู่ขอให้ลดไวไว ดูแลตัวเองดีๆนะครับ