ศูนย์รวมตะวันถือเป็นห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยแมกไม้ แหล่งน้ำ ดึงดูดให้สัตว์น้อยใหญ่มาใช้ประโยชน์ เหล่านี้เปรียบเป็นฐานการเรียนรู้ให้หลายคนเข้ามาค้นหาคำตอบในเรื่องความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆในระบบนิเวศเพื่อหาคำตอบว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราจะทำตัวอย่างไรให้ระบบนิเวศนี้ยังคงดำเนินไปอย่างสมดุลอันมีผลต่อการอยู่รอดของเราเช่นกัน

ด้วยที่ว่าหลักสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวัน คือ การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์โดยตรงผ่านกิจกรรมที่เราจัดให้ให้ได้มากที่สุด โดยสื่อการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราใช้สื่อธรรมชาติโดยตรง ฉะนั้นในเชิงกายภาพเราจึงมีการออกแบบให้สื่อที่สร้างขึ้นให้เข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ดั่งในภาพที่แสดงให้เห็นว่า ช่วงนี้ทางพี่ๆคนงานและน้องที่ดูแลที่ศูนย์ฯกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงฐานการเรียนรู้เรื่องน้ำ ได้มีการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้ดูโปร่งและช่วยให้แสงแดดส่องลงมาถึงพื้นให้กล้าไม้ต้นเล็กๆได้เติบโต รวมถึงการปรับภูมิทัศน์จัดสวนให้ไปเป็นตามแนวธรรมชาติที่สุด สำหรับกิ่งไม้ที่เหลือจากการตกแต่งหากเป็นกิ่งเล็กๆ เราจะนำไปรวมเพื่อทำปุ๋ยหมักหมุนเวียนกลับมาเติมแร่ธาตุให้ดินที่ศูนย์ ส่วนกิ่งขนาดใหญ่เราจะนำไปเผาถ่านโดยที่ศูนย์ฯมีเตาพร้อมเผาและนำถ่านไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น คือ หากมนุษย์อย่างเราได้เรียนรู้ว่ากลไกการทำงานของธรรมชาติเป็นอย่างไร เมื่อเราได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับกลไกนั้นเราจะต้องรบกวนความเป็นไปของธรรมชาติให้น้อยที่สุด เราเลือกทำในส่วนที่ส่งเสริมธรรมชาติให้มากที่สุด และธรรมชาติจะคืนกลับสิ่งดีๆให้กับเราได้อย่างยั่งยืนต่อไป และเสียงกระซิบบางอย่างมักบอกเราเสมอว่า หากเราช่วยธรรมชาติ ธรรมชาติจะช่วยเราเสมอ