เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันมีความยินดีเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวนกว่า 100 คน เข้าเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศในป่าสลักพระรวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง โดยเริ่มจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมการบรรยายแนะนำให้รู้จักป่าสลักพระโดยภาพรวมให้มากขึ้น และต่อมาพี่ๆที่ศูนย์รวมตะวันได้พาน้องๆไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ซึ่งระหว่างเส้นทางได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของพรรณพืชต่างๆ รวมถึงร่องรอยของสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็น รอยตีน ขี้ ร่องรอยการขุดหากินของสัตว์ป่า และได้มีโอกาสเข้าศึกษาชีวิตวัวแดงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เลี้ยงไว้เพื่อเตรียมตัวปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ พี่ๆศูนย์รวมตะวันได้เชื่อมโยงให้น้องๆได้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศและเชื่อมโยงเนื้อหาที่น้องๆได้เรียนมาออกมาสู่การสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อให้น้องๆนำไปต่อยอดในการเรียนในห้องเรียนต่อไป

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความไว้วางใจให้ทางพี่ๆศูนย์รวมตะวันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆโอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง