เมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และคณะครูจากโรงเรียนอำนวยศิลป์จำนวน 92 คนได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตที่ศูนย์รวมตะวันเป็นเวลา 1 วันเต็ม โดยเริ่มจากกิจกรรมอาหารจานเด็ด LCA เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่การบริหารจัดการการเงินที่แต่ละกลุ่มจะได้รับชิพใช้แทนเงินเท่าๆกันและจะต้องไปเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็น เตา,ถ่าน,ผัก,หมู,เครื่องปรุงต่างๆรวมไปถึงจาน โดยต้องใช้กระบวนการคิดพิจารณาในแง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากนั้นเด็กๆนำวัตถุดิบทั้งหมดไปปรุงอาหารกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการพึ่งตนเองตั้งแต่เรื่อง การติดเตา,หั่นผักและเนื้อ,การปรุงอาหารและการทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ซึ่งที่บ้านเด็กๆอาจจะไม่เคยมีโอกาสทำสิ่งเหล่านี้เลย

หลังจากผ่านกิจกรรมอาหารจานเด็ดกับ LCAในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายน้องๆได้มีโอกาสเข้าฐานการเรียนรู้ต่างๆเพื่อขยายฐานความรู้จากช่วงเช้า โดยมีสถานีต่างๆ คือ สถานีเรียนรู้เรื่องเตา,การจัดการขยะ,เรียนรู้เรื่องภาชนะ,การบริโภคพืช ผักผลไม้ตามฤดูกาล,ถังดักไขมัน และ การจัดการน้ำ ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านเกมส์และการลงมือทำจึงทำให้เด็กๆเพลิดเพลินในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ที่ไว้วางใจให้เราได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้จากในสู่นอกห้องเรียนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แปลกใหม่ให้กับนักเรียน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง