ปลายฝนต้นหนาวอากาศดีๆกับการเปิดอาทิตยาคารต้อนรับเด็กๆเข้ามาเรียนรู้ผ่านการเล่น กับกิจกรรม Eco learning @ อาทิตยาคาร ครั้งที่ 2 ตอน หนูน้อยนักสำรวจสัตว์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วหลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับความมหัศจรรย์ของพรรณพืชซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศแล้ว มาครั้งนี้เด็กๆจะได้มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนๆสัตว์โลกผู้น่ารักซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคในระบบนิเวศ เด็กๆได้มีโอกาสสำรวจ ค้นหาคำตอบ และสนุกสนานกับเหล่าเพื่อนพ้องสรรพสัตว์ที่อยู่รอบตัว ถึงแม้ว่าหลายคนจะดูกลัวจนตัวสั่น แต่สิ่งนี้ คือ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ถึงความจริงของธรรมชาติที่จริงๆแล้วทุกองค์ประกอบมีหน้าที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสมดุลของธรรมชาติ และเด็กๆยังมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสัตว์สามัญประจำบ้านใกล้ตัว เช่น แมลงสาบ,จิ้งจก,ตุ๊กแก,หนอน ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเชิงนิเวศและหันกลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขอนามัยเพื่อป้องกันสัตว์เหล่านี้ ในครั้งนี้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเด็กๆอย่างสนุกสนานเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น

     สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณผู้ปกครองและน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆทุกคนจะได้รับประโยชน์เพื่อต่อยอดไปสู่ความรักและใส่ใจในธรรมชาติมากขึ้น โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง