เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้หลักสูตร Energy Stem เปิดโอกาสให้น้องๆได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาแก้ปัญหาอันท้าทายที่พี่ๆจากศูนย์ฯจัดเตรียมไว้เพื่อจุดประกายและต่อยอดไปสู่วิชาโครงงานเมื่อกลับไปสู่ห้องเรียนต่อไป สำหรับหลักสูตร Energy Stem 2 วัน 1 คืนนี้เริ่มต้นวันแรกจะเน้นการปูเนื้อหาพื้นฐาน 4 ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวเพื่อนำไปสร้างสรรค์นวตกรรมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในวันต่อมา บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานแทรไปด้วยสาระ น้องๆใด้มีโอกาสฝึกทักษะชีวิตต่างๆรวมถึงการทำงานเป็นทีม เช่น การเป็นผู้นำ การเสียสละ รวมถึงการรับผิดชอบตัวเอง ทางศูนย์ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีวิทยาทุกคนที่ให้ความไว้วางใจให้เราได้สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อต่อยอดกระบวนการเรียนรู้จากในห้องเรียนสู่นอกห้องเรียน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง