วันที่ 25 พฤษภาคม 60 ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะในโรงเรียน ภายใต้โครงการ “กรุงเทพฯ สีเขียว” โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และจะเข้าสู่รอบการประเมินในเดือน กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ภายในกลุ่มสานเสวนาประกอบด้วยตัวแทนครูจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชฯ ตัวแทนสมาคมและตัวแทนจากนักวิชาการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตัวแทนนักเรียนแกนนำ ได้ถกถึงปัญหาด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่โครงการตั้งเป้าไว้ ทางสมาคมฯ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนก้าวสู่สังคมที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป