เมื่อวันที่ 15 – 17 กันยายนที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการกว่า 20 สถานประกอบการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายโดย ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ , ตลาดนัดกิจกรรม และ workshop การเขียนแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการนำกลับไปต่อยอดที่สถานประกอบการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบรรยากาศการเรียนรู้ ขอบคุณตัวแทนสถานประกอบการทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการฯทุกๆท่าน

 สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี