เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมสัญจรให้ความรู้เกี่ยวกับโลกร้อนและการปรับตัวกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการสัมนา “NEDA กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแน่นไปด้วยสาระการเรียนรู้  ทุกท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดมุมมองด้านการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่แนวทางการลดโลกร้อนต่อไป สมาคมฯขอขอบคุณสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) ที่ไว้วางใจให้สมาคมฯจัดกิจกรรมดีๆให้กับผู้บริหารและพนักงาน โอกาสหน้ายินดีอีกครั้ง