อากาศดีๆ ลมแผ่วๆพัดพามาพอให้เย็นใจ ศูนย์รวมตะวันยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จำนวน 40 คน งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจากสำนักงานพลังงาน จังหวัดนนทบุรีภายใต้การอบรมและศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการวิสาหกิจชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2562 (ประเภทโรงเรียนพลังงานชุมชน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา น้องๆได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้ทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้มากมาย จุดประกายให้น้องๆได้นำไปต่อยอดนำไปสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางสำนักงานพลังงานจ.นนทบุรีและโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ที่ให้ความไว้วางใจทางศูนย์จัดกิจกรรมดีๆเพื่อน้องๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง