ในภาวะวิกฤตโควิดโควิด-19 ในแบบนี้ สิ่งต่างๆรอบตัวหลายอย่างอาจต้องหยุดชะงัก แต่สิ่งหนึ่งที่จะยังคงต้องมีมากขึ้นกว่าภาวะปกติ คือ การเรียนรู้ของเรา เพราะการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติและ การปฏิบัตินำไปสู่การแก้ปัญหาได้  วันนี้สมาคมฯมีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจ

  1. ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป็นระบบการเรียนรู้ที่จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายวิชาที่ประกอบไปด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจมากมาย เช่น ฝุ่นPM2.5,Zerowaste,การบริโภคและผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำในรูปแบบของวีดีโออินโฟรกราฟฟิค เข้าใจง่าย สร้างความน่าสนใจได้มาก สร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เรียนจบมีใบประกาศณียบัตรให้ด้วย ตอนนี้มีทั้งหมด 40 รายวิชา และช่วงนี้ (1 ก.พ. – 31 มี.ค. 64) เรียนครบ 3 หลักสูตร สามารถยื่นขอสิทธิ์รับ flash drive ฟรีมีจำนวนจำกัดสามารถเข้าเรียนได้ที่เว็บ

https://e-learning.deqp.go.th/lrs_deqp/home2

  1. Thai Mooc หรือ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) ดำเนินการโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ที่น่าสนใจ โดยการเรียนการสอนในแบบวีดีโอ การให้งาน และผู้สอนเป็นที่ปรึกษา มีหมวดหมู่ให้เรียนรู้ 12 หมวดหมู่ มีมากกว่า 400 หลักสูตรให้ได้เลือกเรียนรู้  สำหรับหมวดหมู่เรื่องสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าเรียนรู้ได้ที่ https://thaimooc.org/taxonomy/category/agr_cate

  1. Udemy เป็นแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในระดับโลก ปัจจุบันมีหลักสูตรภาษาไทยที่สอนโดยคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถเรียนได้ในหลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ,โน๊ตบุ๊คหรือแท็บเล็ต โดยรูปแบบการสอนจะใช้รูปแบบวีดีโอ การมอบหมายงาน และบางหลักสูตรจะมีใบประกาศมอบให้ด้วย มีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้ที่ https://www.udemy.com/topic/sustainable-development/

  1. Khan Acadamy เป็นเพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เกิดจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดย Salman Khan มุ่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า แบ่งเป็นหมวดหมู่การเรียนรู้และระดับชั้นการเรียนรู้อย่างขัดเจนครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ปัจจุบันมีคอร์สการเรียนรู้มากกว่า 5,000 คอร์สและวีดีโอความรู้ที่อัพเดตมากกว่า 20,000 คลิป  และต้องขอยกความดีในการแบ่งปันให้กับ Khan Acadamy คือ เรียนได้เต็มที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ขอตบมือดังๆให้เลย ในส่วนของคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่ https://www.khanacademy.org/search?search_again=1&page_search_query=sustainable-development

  1. Coursera เป็นเพลตฟอร์มการเรียนรู้ในระดับสากลที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอีกตัวหนึ่ง มีคอร์สออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกให้เลือกเรียน หากอยากได้ใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตรอาจจะมีค่าใช้จ่ายเป็นบางหลักสูตร สามารถข้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ https://www.coursera.org/search?query=sustainability&

อย่าให้สถานการการระบาดของโควิด-19มาเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ของเรา การพัฒนาตนเองคือโอกาสสำคัญในช่วงนี้และไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเราได้ เรียนรู้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เรียนรู้เพื่ออนาคตอันยั่งยืนของเรา