เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาน้องๆจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี ระดับชั้น ป.5-6 และม.1 จำนวน 90 คนเข้าค่ายการเรียนรู้กับค่ายวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม หลังจากที่ปีที่แล้วน้องๆได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้แล้วมีความทรงจำที่ดีและได้ประโยชน์ มาครั้งนี้น้องๆได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงนิเวศวิทยา ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการปลูกป่าด้วยหัวใจในรูปแบบปั้น seed bomb การเดินป่าเพื่อหาความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ สัมผัสป่า สัมผัสแหล่งน้ำแบบทุ่มสุดตัวจนเปียกประสบการณ์ไปตามๆกัน และในช่วงกลางคืนขมวดปมกับบทสรุปที่น้องๆได้แปลงร่างเป็นผู้พิทักษ์ป่ากับกิจกรรม Consevator โดยคาดหวังว่าน้องๆจะมองเห็นภาพรวมและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าต่อไป ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยทุกๆคนที่ได้ไว้ใจเลือกเราให้จัดกิจกรรมอันมีประโยชน์ให้กับเด็กๆ โอกาสหน้าเชิญใหม่อีกครั้ง