เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา น้องๆระดับชั้นป.4และคุณครูจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตจำนวนกว่า 50 คนได้มาร่วมเรียนรู้ในค่ายวิทยาศาสตร์พลังงาน โดยน้องๆได้มีโอกาสใช้ความรู้จากในห้องเรียนมาต่อยอดเติมเต็มในกระบวนการเรียนรู้ที่พี่ๆจากศูนย์รวมตะวันจัดเตรียมไว้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านการลงมือปฎิบัติ ทดลอง ค้นหาคำตอบ ในตอนกลางคืนพี่ๆได้พาน้องๆนอนดูดาวฟังเรื่องเล่าแห่งดวงดาวกันอย่างเพลิดเพลิน แถมยังได้กลุ่มดาวประจำตัวกลับไปกับทุกคน วันสุดท้ายน้องๆได้รับโจทย์จะทำอย่างไรจะต้มไข่ให้สุก โดยเปิดโอกาสให้น้องๆแต่ละกลุ่มได้เลือกวัสดุอุปกรณ์และออกแบบ Solar Box โดยต้องอาศัยการคิด วิเตราะห์ ออกแบบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ไขโจทย์อันท้าทายนี้ ถึงแม้จะเป็นระยะ้เวลาเพียง 2 วัน 1 คืน แต่น้องๆก็ได้รับความสนุกสนานและสาระความรู้ ตลอดจนได้ฝึกทักษะชีวิต ระเบียบวินัย และประสบการณ์ใหม่ๆนอกห้องเรียน ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดกระบวนกาเรียนรู้เพื่อเติมเต็มให้กับน้องๆ โอกาสหน้าเชิญใหม่อีกครั้ง


สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2SgT3Mm