เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนยนที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้เปิดศูนย์ต้อนรับ ค่ายนักเรียน Energy mind award รุ่นที่ 2 ปี 2560 จากโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์,คิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการตรวจตราระบบต่างๆของโรงเรียน (audit) เพื่อกลับไปช่วยคุณครูในการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สาระแน่นปึก และมิตรภาพอันเบิกบาน ศูนย์รวมตะวันต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง การไฟฟ้านครหลวงที่สนับให้เกิดการจัดค่ายครั้งนี้ขึ้นมา พบกันใหม่รุ่น 3 นะครับ