เมื่อวันที่  2-4 มิถุนายน ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนแกนนำกว่า 80 คนที่เข้ามาเรียนรู้และซักซ้อมกระบวนการที่จะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยคุณครูซึ่งผ่านการเข้าค่าย Energy Mind Award รุ่นครูเมื่อช่วงเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา การร่วมมือกันของครูและนักเรียนจะเป็นแรงพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในค่ายชุ่มช่ำไปด้วยสายฝน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคมากนัก น้องๆนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระ อีกทั้งน้องๆยังได้ทักษะเรื่องของการทำงานเป็นทีม,ความคิดสร้างสรรค์,ระเบียบวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเพื่อนำสิ่งเหล่านี้กลับไปพัฒนาโรงเรียนของตนต่อไป