ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวัน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวันเน้นกระบวนการดังนี้ จากสอนให้แค่รู้  เป็นการเรียนรู้สู่ความเข้าใจ จากการตอบทุกคำถาม…

รับสมัครผู้จัดการศูนย์รวมตะวัน

ตำแหน่ง                         ผู้จัดการศูนย์รวมตะวัน สถานที่ปฏิบัติงาน         ศูนย์รวมตะวัน ต.ช่องสะเดา…