รับสมัครผู้จัดการศูนย์รวมตะวัน

ตำแหน่ง                         ผู้จัดการศูนย์รวมตะวัน สถานที่ปฏิบัติงาน         ศูนย์รวมตะวัน ต.ช่องสะเดา…