ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษารวม 15 โรงเรียน เข้าสู่ค่ายฝึกอบรมแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระบวนการและองค์ความรู้การกลับไปสานพลังกับครูแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนสู่โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม น้องๆต่างมีความตั้งใจ กระตือรือร้นสนุกกับการตั้งคำถามและออกหาคำตอบร่วมกัน เปิดใจพร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์

กิจกรรมเปิดใจสู่วันแรกของการเรียนรู้ โดยการนำพาน้องๆเข้าไปหาคำตอบเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศป่าไม้ และประโยชน์ของป่าในแง่การดูดซับคาร์บอน สะท้อนให้เห็นเรื่องการบริโภคของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อป่า โดยระหว่างทางเดินป่ามีเกมสนุกๆท้าทายให้น้องๆได้ใช้พลังทีมในการแก้ปัญหาระหว่างเดินป่า จากนั้นในช่วงกลางคืนก็ถึงเวลาสำคัญที่น้องๆต้องผจญภัยกับความมืดมิดกิจกรรม “เมื่อโลกไร้พลังงาน” เป็นการจำลองสถานการณ์ให้น้องๆได้ใช้ชีวิตในโลกที่ไร้แสงสว่างผ่านภารกิจอันท้าทาย เหตุการณ์มากมายเกิดขึ้น ทั้งความตื่นเต้น สับสน กลัว และสนุกสนานสลับกันไป แต่สรุปแล้วไม่มีน้องๆคนไหนที่อยากจะมีชีวิตที่ตกอยู่ในความมืดนานๆเช่นนั้นแน่นอน

ตื่นมาเช้าวันที่ 2 พี่ๆที่ศูนย์รวมตะวันพาน้องๆออกซึมซับสัมผัสธรรมชาติพร้อมกับการออกกำลังกายยามเช้าและช่วงสายน้องๆได้มีโอกาสไปชมแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อเรียนรู้ว่า กว่าจะได้มาแต่ละยูนิตของพลังงานไฟฟ้าต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างเพื่อให้น้องๆได้เปรียบเทียบและมองเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า จากนั้นน้องๆได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชนิดของทรัพยากรพลังงาน กระบวนการที่กว่าจะได้ทรัพยากรพลังงานมา การใช้ในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนผลกระทบจากการใช้พลังงาน ผ่านกิจกรรม Walk Rally เปิดโลกพลังงาน จากนั้นช่วงบ่ายเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฐานรู้ใช้พลังงานในโรงเรียน แสงสว่างเพื่อโลกสวย น้ำใช้รู้ใช้น้ำ และรู้จัดการขยะในโรงเรียน น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม ทดลองและฝึกปฏิบัติ ในฐานการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสอดแทรกด้วยความรู้ ภาคกลางคืนเป็นเวลาแห่งความสนุกสนาน เปิดโอกาสน้องๆได้สรุปบทเรียนโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นบาทบาทสมมติผ่านกิจกรรมรอบกองไฟ ทุกกลุ่มต่างมีความตั้งใจปั้นแต่งเรื่องราว สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และแสดงออกมาได้อย่างน่าสนใจ ขอชื่นชมและปรบมือให้ในความพยายามของทุกกลุ่ม ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

วันสุดท้ายของค่ายฯวันนี้น้องๆจะได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงๆจังกับกิจกรรม ปฏิบัติการสำรวจพลังานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยน้องๆจะได้ฝึกสำรวจพลังงานและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น การใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการน้ำ และการจัดการขยะ ซึ่งการสำรวจจะครอบคลุมไปถึงเรื่อง เทคโนโลยี อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงพฤติกรรมทั้งนี้เมื่อน้องๆได้ข้อมูลจากการสำรวจแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์ สรุปและนำเสนอเพื่อชี้ให้เห็นสิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนและจุดเด่นเพื่อที่จะนำไปวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่จะนำไปขับเคลื่อนให้โรงเรียนก้าวไปสู่โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภารกิจจากนี้ไปเยาวชนแกนนำฯจะกลับไปที่โรงเรียนและร่วมกับคุณครูแกนนำฯ ขยายผลสู่การหาแนวร่วมเพื่อเสริมแรงขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะอยู่เคียงข้างพร้อมให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆเสมอ