เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆแกนนำอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกว่า 50 คน โดยมาจากหลากหลายแผนก เข้าเรียนรู้แนวทางพร้อมติดอาวุธเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากพิษภัยบุหรี่ ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่น้องๆ จะนำกลับไปต่อยอดสู่การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อจุดประกายสู่วิทยาลัยอาชีวะปลอดบุหรี่ต่อไป

          เมื่อน้องๆมาถึงพี่ๆศูนย์รวมตะวันได้นำน้องๆสู่กิจกรรมเปิดใจ ละลายพฤติกรรมให้น้องๆได้สนิทสนมกันมากขึ้น จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมให้ได้เรียนรู้ถึงการทำงานอวัยวะต่างๆในร่างกายเพื่อปูพื้นฐานสำคัญกันก่อน ซึ่งน้องๆได้มีโอกาสใช้ทักษะการสังเกต สันนิษฐาน สรุปผล รวมถึงการนำเสนอ  เรียกได้ว่าผ่าให้เห็นทุกอวัยวะของร่างกายอย่างชัดเจน จากนั้นพี่ๆศูนย์รวมตะวันจึงนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมสนุกสนานอย่าง Walk Rally  กิจกรรมเปิดโลกบุหรี่ : gateway ของยาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้น้องๆได้เข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ในทุกมิติและรับทราบว่าบุหรี่คือต้นทางของยาเสพติดชนิดอื่นๆ โดยน้องๆได้ร่วมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทำงานเป็นทีมกับฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฐานรู้จักบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า  ฐานในบุหรี่มีสารอะไรบ้าง ฐานบุหรี่ทำร้ายสุขภาพเราอย่างไร และฐานควันบุหรี่มือ 1 2 3 คืออะไร ปิดท้ายในภาคกลางคืนกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและเป็นไฮไลท์ของศูนย์รวมตะวัน นั้นคือ กิจกรรมตามรอยควันบุหรี่ โดยน้องๆจะได้เข้าไปผจญภัยในห้องมืดซึ่งเปรียบเหมือนปัจจัยเสี่ยงรอบตัวที่คอยหลอกล่อให้เราหลงทาง ต้องขอปรบมือให้กับน้องๆที่ทำภารกิจได้ลุล่วงทุกคน

          ตื่นขึ้นรับอากาศดีๆยามเช้าวันที่ 2 กับกิจกรรมสะพายกล้องส่องนก ช่วงนี้เป็นเวลาดีๆที่เราได้พบกับแกงค์นกแก๊กที่บ้นมาให้เห็นได้ทุกวันตลอดจนนกชนิดอื่นๆอีกมากมาย ช่วงสายเริ่มต้นกับกิจกรรมที่ชื่อว่า  กิจกรรมรู้ทันสถานการณ์และพฤติกรรม การสูบบุหรี่ของคนไทยและวัยแรงงาน ตามด้วยกิจกรรม  กิจกรรมเรียนรู้เครื่องมือ กลไกสร้างสังคม ปลอดบุหรี่ กับ 4 หัวข้อเสริมความรู้ให้กับน้องๆให้แน่นและลึกยิ่งขึ้น รู้เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบ  รู้จัก FCTC ของ WHO  รู้จักกฎหมายบุหรี่ไทย  รู้จักหน่วยงานและกลไกป้องกัน/ควบคุมยาสูบ และถึงเวลาสนุกสนานแบบหลับไม่ลงในช่วงบ่ายกับ ตลาดนัดกิจกรรมขับเคลื่อนอาชีวะปลอดบุหรี่ ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้ผ่านการทำ work shop เพื่อเก็บเกี่ยวเครื่องมือเพื่อนำไปต่อยอดผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ ฐานกิจกรรมสื่อสารให้ความรู้ รณรงค์ ฐานจัดสภาพแวดล้อมปลอดควัน 100% ฐานตัวช่วยเลิกบุหรี่ ฐานหน่วยงานช่วยเลิกบุหรี่ :1600, คลินิกอดบุหรี่ และในช่วงเย็นพี่ๆได้พาน้องๆไปเก็บรับบบรรยากาศยามเย็นของเขื่อนศรีนครินทร์พร้อมทั้งทบทวนและตกตะกอนสิ่งที่เรียนรู้มาใน 2 วันที่ผ่านมา รวมถึงบทบทวน  สถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าหรือยาเสพติดที่อยู่ในวิทยาลัยของเรา ปัญหาและความท้าทาย และปิดท้ายในช่วงกลางคืนแบบผ่อนคลายๆแบบสบายๆกับกิจกรรมรอบกองไฟที่น้องๆได้มีโอกาสแสดงฝีมือทางการแสดงได้อย่างเต็มที่สร้างเสียงหัวเราะและมอบความสุขให้กลับไปนอนหลับฝันดี   

          เดินทางมาสู่วันสุดท้ายกับการรวบรวมองค์ความรู้และประมวลผลสู่กิจกรรม “อาชีวะปลอดบุหรี่” โดยการมอบโจทย์ให้น้องๆได้ออกแบบความฝันที่จะทำให้อาชีวะของเราเป็นสถาบันปลอดบุหรี่ในอนาคต และจากนั้นนำมาออกแบบด้วยความร่วมมือร่วมใจบวกความคิดสร้างสรรค์สร้างแบบจำลอง (Model) และออกมานำเสนอน้องๆทำได้ยอดเยี่ยมทุกกลุ่ม เราได้เห็นมุมมองและเสียงสะท้อนถึงปัญหาและความท้าทายที่จะนำไปคิดหาแนวทางในการขับเคลื่อนสู่อาชีวะปลอดบุหรี่ต่อไป ทางโครงการและศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการจุดประกายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาเห็นความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนอาชีวะได้ห่างไกลจากบุหรี่เพื่อเป็นการสกัดกั้นนักสูบที่จะเข้าไปสู่ระบบแรงงานต่อไปในอนาคต