ศูนย์รวมตะวันกลับมาคึกคักอีกครั้งกับค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ปอดใสไร้ควันบุหรี่ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโดยเป็นกลุ่มป้าหมายนักเรียนแกนนำระดับมัธยมปลายในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 50 คน ดำเนินงานการจัดครั้งนี้โดยสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้ คือ เรียนรู้เครื่องมือและฝึกทักษะต่างๆเพื่อนำไปสร้างภูมิกันสร้างสรรค์นำสู่โรงเรียนปลอดควันบุหรี่ต่อไป

เริ่มต้นวันแรกหลังจากน้องๆละลายพฤติกรรมและเริ่มสนมกันแล้วเข้าสู่กิจกรรมแรกเป็นการเปิดใจ เปิดโลกการเรียนรู้ให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายและอวัยวะต่างๆในร่างกาย ผ่านกระบวนการเห็นของจริง ผ่าให้เห็นจริงๆ เพื่อมองให้เห็นกลไกการทำงานของอวัยวะต่างๆว่ามีการทำงานอย่างไรเพื่อปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่ฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Walk Rally ภารกิจพิชิตปัจจัยเสี่ยง โดยน้องๆจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเวียนเรียนรู้ในฐานที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางการได้มาซึ่งบุหรี่แต่ละมวนว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และรู้ทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ ตลอดจนเรียนรู้ถึงพื้นที่ห้ามสูบในโรงเรียน ซึ่งน้องๆจะเรียนรู้ฐานต่างๆผ่านเกมส์และกิจกรรมกระตุ้นการเยนรู้อย่างสนุกสนานโดยจะต้องอาศัยความเป็นทีมเพื่อเอาชนะภารกิจแต่ละฐานให้ได้ ในช่วงกลางคืนเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นและสุดกรี๊ดกับกิจกรรม กิจกรรมตามรอยควันบุหรี่ โดยน้องๆจะต้องเข้าไปผจญภัยในห้องมืดที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงและน้องๆจะต้องรักษาลูกโป่งที่เป็นตัวแทนหัวใจที่เข้มแข็งไม่ให้เจ้าปีศาจปัจจัยเสี่ยงทำลายเราได้ ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ก่อนส่งนอนๆเข้านอนหลับฝันดี

เริ่มต้นด้วยเช้าวันใหม่กับเหล่าฝูงน้องๆนกแก๊กที่บินออกมาต้อนรับน้องๆที่ตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่องนกกระตุ้นหัวใจรักษ์ธรรมชาติให้ทำงานแต่เช้า ก่อนที่ช่วงสายๆจะเข้าป่าศึกษาธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยเปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงความเชื่อมโยงของระบบนิเวศรวมถึงผลกระทบจากการผลิตยาสูบที่มีต่อพื้นที่ป่าไม้ จากนั้นในช่วงบ่ายหลังจากน้องๆหายเหนื่อยจากการเดินป่าแล้ว เข้าสู่ช่วงเวลาของกิจกรรม Workshop สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกายใจให้แข็งแรง โดยมีวัตถุประสงค์ให้น้องๆได้ทำการติดอาวุธเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการนำไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดควันบุหรี่ต่อไป โดยฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย อาบป่า สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ / นานาสมุนไพรและตัวช่วยเลิกบุหรี่ / สื่อสารรณรงค์ให้รู้ทันพิษภัยบุหรี่ และการชวนช่วยเลิกบุหรี่โดยปรึกษา Quitline 1600 น้องๆต่างสนุกในกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน และจบลงที่กิจกรรมรอบกองไฟที่น้องๆได้มีโอกาสแสดงความสามารถกันเต็มที่เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่เรียนรู้มาทั้ง 2 วัน พี่ๆขอชื่นชมว่าทำได้ดีทุกๆกลุ่มปรบมือให้ดังๆจ้า

มาถึงวันสุดท้ายอย่างรวดเร็ว วันนี้พี่ๆมีกิจกรรมสำคัญให้น้องๆได้ช่วยกันสานพลังเพื่อทำภารกิจ เสริมพลังแกนนำสร้างสังคมปลอดบุหรี่ โดยให้น้องๆช่วยกันออกแบบและสร้างโมเดลจำลองเพื่อสร้างให้โรงเรียนปลอดควันบุหรี่ และจากนั้นจึงให้น้องๆได้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าค่ายไปพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนวาดโครงร่างและจากนั้นออกมานำเสนอ น้องๆมีหลากหลายมุมมองที่น่าสนใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ พี่ๆศูนย์รวมตะวันพร้อมเอาใจช่วยเพื่อผลักดันไปสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ต่อไป