วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับ ค่ายเยาวชนหัวใจรักษ์ธรรมชาติ โดยเทศบาลตำบลบ้านโข้ง จ.สุพรรณบุรี ที่ตื่นเช้าตรู่ออกเดินทางตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อเดินทางมายังศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจบุรี  มาทำกิจกรรมการเรียนรู้อันน่าตื่นเต้น น้องๆมาถึงศูนย์รวมตะวันในช่วงสายๆ โดยมีพี่ๆวิทยากรยืนคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อน้อง ๆ ลงจากรถพวกเราต่างทักทายกันด้วยรอยยิ้มอันสดใสภายใต้หน้ากากแมสให้ซึ่งกันและกัน และทำเปิดพิธีกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ

     เมื่อหลังพิธีกล่าวตอนรับเปิดค่ายได้เสร็จสิ้นลงในตอนเวลาสายๆ ตะวันบ่ายคล้อย เริ่มต้นด้วยการปลุกเร้าการเรียนรู้ กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Conservator ผู้พิทักษ์แห่งผืนป่า” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบในระบบนิเวศ รวมถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าอันมีน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาช่วงเวลาบ่าย หลังจากที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของระบบนิเวศแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะได้เรียนรู้ ได้ทดลองนอกห้องเรียนโดยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อที่จะเข้าใจถึงองค์ประกอบในระบบนิเวศได้มากขึ้นกว่าเดิม ผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า “กิจกรรมรู้จักและเข้าใจระบบนิเวศ” ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ความสนุกสนาน ซึ่งประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน สำหรับให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ประกอบไปด้วย ฐานดินน่ารู้,ฐานสะพายกล้องส่องนก,ฐานสายน้ำสำคัญอย่างไร,ฐานเทศบาลแห่งผืนป่า และฐานพืชพรรณสำคัญอย่างไร

     ทุก ๆ กิจกกรมที่พี่ ๆ ได้จัดขึ้นมาให้กับน้อง ๆ นั้น ทุกคนล้วนให้ความสามัคคีกันและพร้อมที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ ๆ มีความสนุกสนานผ่านการลงมือทำร่วมกัน และเมื่อตะวันคล้อยลงเข้าสู่ช่วงเวลายามเย็น การดำเนินกิจกรรมก็ถึงเวลาเสร็จสิ้นได้เวลาที่น้องๆเต็มอิ่มกับการเรียนรู้และต้องกลับบ้านแล้ว พี่ ๆ โบกมือบายๆส่งน้อง ๆ จากเทศบาลตำบลบ้านโข้งกลับบ้าน และถือได้ว่าเป็น 1 วันที่มีความสุขและสนุกมาก ๆ สำหรับพี่ๆที่ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านโข้ง จ.สุพรรณบุรีและน้องๆทุกคนที่มาร่วมแบ่งปันความสุขผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง