ชมนาด (Bread flower)

ชื่อไทย                     ชมนาด (Bread flower) ชื่อท้องถิ่น                 ชำมะนาด ดอกข้าวใหม่ ดอกขาวใหม่…
,

พุดชมพู

ชื่อไทย                         พุดชมพู ชื่อท้องถิ่น                   ตึ่งตาใส เข็มอุณากรรณ อุณากรรณ ชื่อวิทยาศาสตร์         …