เมื่อวันที่ 5,7และ 8 เมษายน 2564 ทีมงานสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร Daycamp Zero Waste ม.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)  รวมทั้ง 3 วันมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยน้องๆได้เข้าเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆในรูปแบบการเล่นเกมส์และลงมือปฏิบัติจริงอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ เช่น กิจกรรมหลุมพรางขยะ,waste land ดินแดนขยะ,time line ขยะ,วิ่งเปี้ยวแยกขยะ,จะอยู่อีกนานไหม(เรียนรู้เกี่ยวกับระยะเวลาการย่อยสลายของขยะประเภทต่างๆ) และกิจรรมQuartering (การหาองค์ประกอบของขยะ) เมื่อเก็ยเกี่ยวความรู้ในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายเป็นช่วงการต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติจริง น้องๆได้มีโอกาสสำรวจขยะทั่วทั้งโรงเรียน เข้าถึงทุกอาคาร ทุกห้อง จากนั้นนำข้อมูลมารวบรวมและวิเคราะห์จุดดี จุดด้อยและส่งมอบข้อมูลเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อหาแนวทางนำไปสู่การจัดการขยะให้เหลือศูนย์ต่อไป สมาคมฯขอความคุณคุณครูและน้องๆทุกคนที่มอยความไว้วางใจให้เข้าไปจัดกิจกรรมดีๆที่โรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์และประสบการณ์ดีๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้