แม้อากาศเมืองกาญจน์จะร้อนเพียงไหนก็ไม่สามารถหยุดยั้งหัวใจรักการเรียนรู้ของน้องๆระดับ ม.4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรีกว่า 100 คน เปิดโลกการเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาผ่านกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมสายลับจับต้นไม้,กิจกรรมประดิษฐ์ว่าว,กิจกรรม Seed Bomb ปั้นและยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์,กิจกรรมสะพายกล้องส่องนก,สร้างสรรค์ศิลปะแบบนกนก,สายน้ำเพื่อชีวิต ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้น้องๆได้มองเห็นองค์ประกอบและความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ ตลอดจนได้มองเห็นความสำคัญในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลกระทบกับระบบนิเวศเพื่อจะได้ต่อยอดนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคุณครูและน้องๆที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง