ส่งท้ายปลายปี 2562 กับค่ายวิทยาศาสตร์พลังงาน  ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับชั้นม.ต้น จากโรงเรียนนวมินทร์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา น้องๆสนุกสานกับการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของการ เดินป่าเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในระบบนิเวศในแง่ของการถ่ายเทพลังงานและสารอาหาร , การเข้าเรียนรู้ตามสถานีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพลังงานทั้งแบบใช้แล้วหมดไปและใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการประมวลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้จากห้องเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่พี่ๆให้ น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม และการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางโรงเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการเรียนรู้ในครั้งนี้ โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง