เปิดโลกรู้รอบเรื่องพลาสติก : จากต้นกำเนิดสู่การจัดการ

ตอนที่ 1 : ประวัติความเป็นมาของพลาสติก

ตอนที่ 2 : กว่าจะมาเป็นพลาสติก

ตอนที่ 3 : ประเภทของพลาสติก

ตอนที่ 4 : การใช้พลาสติกในประเทศ

ตอนที่ 5 : ขยะพลาสติกล้นโลก

ตอนที่ 6 : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากการจัดการขยะพลาสติกด้วยวิธีต่างๆ

ตอนที่ 7 : ใช้พลาสติกอย่างไรไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม


 

  1. การใช้พลาสติกในประเทศ

ในปัจจุบันประเทศไทยผลิตพลาสติกเพื่อใช้ในประเทศมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณพลาสติกที่ผลิตในประเทศทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องได้ โดยในปี 2550 พบว่า มีการใช้ขวดพลาสติกมากถึงปีละ 3,855 ล้านใบ แบ่งเป็นการใช้ขวดพลาสติกชนิด PE (ขาวขุ่น) ปีละประมาณ 2,880 ล้านใบและขวดชนิดPET (ขวดใส) ปีละประมาณ 975 ล้านใบ ซึ่งจะมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นราวๆ 1,300 ล้านใบต่อปี ส่วนปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในกรุงเทพ ฯ ยังคงมีสูงถึงวันละประมาณ 1,000–2,000 ตัน นอกจากนี้คนไทยยังมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟมมากกว่าปีละ 138 ล้านกล่อง ซึ่งคาดว่าในอนาคตจำนวนตัวเลขของการใช้พลาสติกเหล่านี้จะพุ่งสูงเป็นเท่าตัว