เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 น้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกว่า 30 คน เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ดีๆที่ศูนย์รวมตะวันกับค่ายรับพลังบวก เพิ่มพลังรักษ์ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยเนื้อหาการเรียนรู้เน้นเรื่องของการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยน้องๆได้เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเกิดขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการจำลองสถานการณ์และเข้าไปช้อปปิ้งในร้านค้าอย่างสนุกสนานจากนั้นจึงให้น้องๆช่วยกันวิเคราะห์ว่าปลายทางจะเกิดขยะแบบไหนจะจัดการอย่างไร ? ช่วงบ่ายลงภาคสนามกับ อาหารจานเด็ด LCA ปล่อยให้น้องๆได้โชว์ฝีมือเต็มที่พร้อมกับปิดท้ายด้วยการช่วยกันอภิปรายเพื่อวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ? เป็นแบบฝึกหัดให้น้องๆได้ใช้แนวคิด LCA ไปปรับใช้เพื่อการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป วันที่สองช่วงเช้าพาน้องๆสะพายกล้องส่องนกแบบเพลินตา เพลินใจ แถมได้ความรู้ และช่วงสายๆน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่างๆที่สามารถทำได้แบบง่ายๆด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น การทำปุ๋ยหมักใบไม้แบบไม่กลับกอง,การทำถังทิ้งเศษอาหาร,การทำกระดาษปลูกต้นไม้ รวมถึงการทำ Beewax wrap เพื่อลดการใช้พลาสติกห่อหุ้มอาหาร

ศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างอย่างว่าน้องๆจะได้นำความรู้ที่ได้จากค่ายในครั้งนี้กับแนวคิดที่ว่า การจัดการขยะที่ดีที่สุด คือ การจัดการตัวเองและเราต้องเริ่มจากตัวเอง  ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานและน้องๆทุกคนเป็นอย่างสูง โอกาสหน้ายินดีต้อนรับอีกครั้ง