ศูนย์รวมตะวันมีชีวิตชีวาอีกครั้งกับกิจกรรมแรกของปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันยินดีต้อนรับน้องๆและคุณครูจากโรงเรียนพระแสงวิทยา จ. สุราษฎร์ธานี  จำนวนกว่า 30 คนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำกลับไปต่อยอดในการทำวิชา IS (IS Independent Study) หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อนำไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  พี่ๆจากศูนย์ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบให้น้องๆได้ลงมือปฏิบัติจริงแต่ไม่ซีเรียสมาก น้องๆจึงได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ตลอดจนการสอดแทรกกิจกรรมการสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างน้องๆกันมากขึ้น ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทั้งคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนพระแสงวิทยาและโอกาสหน้าหากมีโอกาสยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง