เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ศูนย์รวมตะวันได้มีการจัดค่ายนักเรียนในโครงการ Energy Mind Award รุ่นที่ 5 โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวน 78 คน บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยสีสันของการเรียนรู้แบบสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างโรงเรียนเบ่งบาน เด็กๆต่างมีความตั้งใจเก็บรับความรู้และฝึกทักษะของการทำงานเป็นทีม,การสร้างภาวะผู้นำ และทักษะการสำรวจระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อนำกลับไปขับเคลื่อนโครงการฯให้โรงเรียนก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

      สำหรับค่ายนักเรียนในโครงการฯ รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของปี 2560 นี้ ทางสมาคมฯหวังว่าคุณครูและนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์รวมตะวันจะสามารถกลับไปขับเคลื่อนโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จและขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานทุกๆคนให้มีพลังกายและใจพร้อมที่จะเผชิญทุกอุปสรรค และทางสมาคมเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม ทุกๆโรงเรียนสามารถที่จะก้าวสู่โรงเรียน 5 ดาวได้อย่างแน่นอน