การประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานและเตรียมการก้าวต่อไปของโครงการ Energy Mind Award ในปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน เวลา 10.00 น. - 12.00 น. คณะทำงาน โครงการ Energy Mind Award จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำทีมโดย…

ค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายนที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจาก…

งานเปิดบ้าน adeq 2560 ---เปิดบ้าน เปิดใจ เปิดโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความยินดีเปิดบ้านอันอบอุ่นรับแขกผู้มีเกียรติสู่อาทิตยาคาร…

ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะและต่อต้านยาเสพติดเทศบาลท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะและต่อต้านยาเสพติดเทศบาลท่าข้ามซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลท่าข้ามและมูลนิธิเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา…

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดราชบพิตร

ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดราชบพิธ…

ฝึกอบรมการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าอย่างเป็นระบบ

แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถาน ประกอบการภายใต้…

ค่ายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่…