9 เคล็ดลับฉลองสงกรานต์อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน

เทศกาลสงกรานต์เวียนมาบรรจบอีกครั้ง ภาพบรรยากาศของการเล่นน้ำเย็นช่ำและการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อกลับไปหาญาติผู้ใหญ่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี…