ค่ายครอบครัวรุ่นใหม่ รู้กิน รู้ใช้ รู้รักษ์พลังงาน รุ่นที่ 2--- 10 -11 พย. 61

ศูนย์รวมตะวันเปิดบ้านต้อนรับเพื่อนบ้านบางจากอีกครั้งพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายมาให้ชุ่มฉ่ำกับ ค่ายครอบครัวรุ่นใหม่ ใหม่รู้กิน…

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 4-6 ตุลาคม 2561

สายฝนโปรยปราย อากาศเย็นแบบสบายๆ เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดศูนย์ต้อนรับเด็กๆมัธยมปลายมาไกลจาก…