ปีใหม่เวียนมาครบอีกรอบหนึ่งแล้ว หลายคนกำลังจะดีใจกับการเฉลิมฉลอง เรามาดูกันว่าเราจะจัดงานปีใหม่อย่างไรให้ประทับใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีนี้เรามีการเน้นในการรณรงค์เกี่ยวกับการงดใช้ถุงพลาสติก ไม่ว่าจะจัดงานที่บ้าน โรงเรียนหรือสถานประกอบการ ให้พึงระลึกเสมอว่าไม่ควรใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถ้าเป็นไปได้แล้วควรจะเป็นงานที่ปลอดพลาสติกจะดีที่สุด หากจำเป็นต้องใช้ควรเลือกใช้พลาสติกที่หันกลับมาใช้ซ้ำได้อีก ซึ่งจะได้ประโยชน์ของพลาสติกนั้นได้อย่างจริงจัง สำหรับปัญหาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากในปัจจุบัน เมื่อทิ้งไปแล้วจะถูกย่อยสลายจนเป็นพลาสติกเล็กๆที่เรียกว่า ไมโครพลาสติก ซึ่งจะตกค้างอยู่ในลำไส้ของสัตว์ทะเล และสัตว์ทะเลเหล่านั้นเป็นอาหารของมนุษย์ด้วย เมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปก็จะกลายเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ฉะนั้นปีใหม่ปีนี้จึงอยากจะขอให้ทุกท่านจัดงานปีใหม่ในแบบปลอดพลาสติกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันนะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก

ดร.ธนวันต์  สินธุนาวา
นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม