image00113prommanusorn

เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีโอกาสให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 45 ท่าน เข้าร่วมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมความรับผิดชอบ สอดแทรกด้วยคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมวันแรกปลุกความเป็นทีมด้วยพลังสร้างสรรค์กับกิจกรรม “ทีมสปิริต พิชิตโครงงาน” จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนศรีนครินทร์เพื่อศึกษาถึงหลักการทำงานของเขื่อนและผลกระทบของการสร้างเขื่อน ช่วงเย็นสนุกสนานตื่นเต้นกับสถานกาณ์จำลองเกี่ยวกับหากโลกนี้ไร้ซึ่งพลังงานกับกิจกรรม “โลกไร้ตะวัน” เข้าสู่วันที่สองกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ การถ่ายเทพลังงาน,ทรัพยากรพลังงานและธรรมชาติศึกษาผ่านการดูนก ช่วงบ่ายเข้าป่าเพื่อเก็บข้อมูล หาคำตอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และนำเสนอถึงความแตกต่างของแต่ละป่าไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชีวิภาพ คือ พืชและสัตว์ รวมถึงกายภาพ เช่น ดิน หิน ความชัน อุณหภูมิ ช่วงกลางคืน คือ บทสรุปประจำวันที่ทุกกลุ่มต้องแปลงออกมาเป็นการแสดง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เจือไปด้วยสาระ วันที่ 3 วันสุดท้ายของการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจร่วมทำความดีปั้นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและช่วยกันส่งเข้าสู่พื้นที่ว่างเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ปิดท้ายด้วยการร่วมกันสร้างต้นไม้แห่งความดีของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ เขียนความตั้งใจที่จะช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นำไปแต่งเติมให้ต้นไม้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์ทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ศูนย์รวมตะวัน หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางสมาคมฯต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์อีกครั้ง