5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก Time for Nature ถึงเวลาที่เราต้องตื่นรู้ กู้สิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติเรื่อง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์(UN…
newnormal newmind

New normal New Mind---ปรับใจใหม่ให้พร้อมรับความปกติใหม่

        ใดใดในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง นั้นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวินาที ก่อนหน้านี้หายใจเข้า…

สร้างพื้นที่เล็กๆ ปันน้ำใจกว้างๆให้กับโลก

        โลกอันกว้างใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดและอาศัยอยู่ของสิ่งมีชีวิต หรือที่เราเรียว่า ชีวาลัยหรือชีวบริเวณ…

ครอบครัวคือรากฐานสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ

      สงกรานต์ปีนี้อาจจะดูเงียบเหงา แต่เราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้น ท่ามกลางวิกฤตยังมีสิ่งดีๆให้เห็น…

เวลาแห่งวิกฤต คือ เวลาแห่งการทบทวนตนเอง

ในโลกแห่งความปั่นป่วน วิกฤตนั้นรุมเร้ามารอบทิศ ทำเอามนุษย์อย่างเราแทบจะยืนไม่อยู่ เวลานี้หากเราเปิดใจให้กว้างและใช้ประสาทสัมผัสเพื่อเปิดรับความจริง…

สิ่งชีวิตเล็กๆเรียกว่าแมลง เมื่อแมลงหายไป ความเสียหายที่ตามมาไม่เล็ก

หากจะเอ่ยถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรียกว่า แมลง คงไม่มีใครไม่รู้จัก เมื่อนึกถึงแมลงบางชนิดอาจทำให้บางคนเกลียดกลัว…