ข่าวและกิจกรรม

การศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งานปีใหม่และทำบุญที่ศูนย์รวมตะวัน ADEQ 2560
9 กิจกรรมไม่ควรพลาดที่ศูนย์รวมตะวัน
รวมสมาชิกเ่าและใหม่ ADEQ
inhouse-training
ค่ายครูกาฬสินธุ์ร่วมใจ ลดใช้ขยะ มุ่งสู่ Zero Waste
ค่ายโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารอาทิตยาคาร

หลักสูตรที่น่าสนใจ